Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví dává uživateli komplexní přehled o finančních záležitostech a hospodaření firmy. Účetní záznamy je možno vést pro libovolný počet účetních období a snadno se mezi nimi přepínat. Program se může napojit na libovolnou databázi, kde každá z nich může obsahovat data jiné firmy. Software je dodáván s přednastaveným účetním rozvrhem, účetní osnovou a souvztažnostmi (a jinými daty).

Základní vlastnosti

 • Libovolný počet databází - zákazníků
 • Libovolný počet účetních období
 • Možnost cokoliv kdykoliv opravit
 • Propracovaná komunikace s okolím

Základní moduly

 • Účetní deník a funkce pro jeho kontrolu
 • Evidence pohledávek
 • Evidence závazků
 • Přehled výnosů a nákladů (grafy)
 • Účetní výkazy (rozvaha a výsledovka)
 • Soubory účtů a nákladů - počáteční stavy, obraty, párování
 • Obraty účtů, počáteční a koncové stavy pro zadané období (od data do data)
 • Obraty, počáteční a koncové stavy za skupiny a třídy účtů
 • Otvírání účetních knih
 • Roční závěrka
 • Stavy vybraného účtu, skupiny nebo třídy ke koncům měsíců
 • Průběh stavu vybraného účtu pro zadané účetní období
 • Kniha DPH (výpočet a tisk řádného, dodatečného nebo opravného přiznání k DPH)
 • Konfigurace účetních období, měsíční závěrky
 • Definice souvztažností
 • Definice účtového rozvrhu
 • Definice účetní osnovy (syntetické účty, skupiny a třídy účtů)
 • Zaúčtování externích dokladů (bankovní výpisy, obchod a fakturace, sklady)

Kontakt

ORAX, s.r.o.

+420 541 159 511
Výstaviště 405/1
Pavilon O
603 00 Brno

Napište nám

Firma
Jméno *
{{c_contact.errors.name_message}}
Příjmení *
{{c_contact.errors.surname_message}}
E-mail *
{{c_contact.errors.email_message}}
Telefon *
{{c_contact.errors.phone_message}}
{{c_contact.errors.swinfo_message}}
Počet stanic:
{{c_contact.errors.workstations_message}}

Vaše zpráva *


{{c_contact.errors.message_message}}
(max. 2000 znaků - zbývá {{c_contact.remain}})
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Odeslat zprávu