|  DOMŮ  |  O FIRMĚ  |  KONTAKT  |  NAPIŠTE NÁM  |  NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ  |  REFERENCE  |  PODPORA  |  KE STAŽENÍ  |  CENÍK  |  
SYSTÉM ORAX
podnikový informační systém
vývoj a prodej webových aplikací
vývoj software na zakázku
webové aplikace EKONOMICKÝ SOFTWARE aplikace na zakázku
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+420 541 159 511

SYSTÉM ORAX | Účetnictví

Podvojné účetnictví

 
Základní vlastnosti
 • Libovolný počet databází - zákazníků
 • Libovolný počet účetních období
 • Možnost cokoliv kdykoliv opravit
 • Propracovaná komunikace s okolím

Podvojné účetnictví dává uživateli komplexní přehled o finančních záležitostech a hospodaření firmy. Účetní záznamy je možno vést pro libovolný počet účetních období a snadno se mezi nimi přepínat. Program se může napojit na libovolnou databázi, kde každá z nich může obsahovat data jiné firmy. To umožňuje účetním vést data pro libovolný počet zákazníků. Software je dodáván s přednastaveným účetním rozvrhem, účetní osnovou a souvztažnostmi (a jinými daty).

Účetnictví může načítat data z ostatních systémů (obchodu a fakturace nebo skladů) nebo načítat příchozí elektronické bankovní výpisy stažené z banky. Vytváří převodní příkazy k úhradě dodavatelům, které je možno zaslat přes uživatelské rozhraní do příslušné banky. Součástí je plná funkčnost pro podávání přiznání k dani z přidané hodnoty a to jak řádné, tak dodatečné nebo opravné.

Účetní zápisy mohou být zadávány pro doklady v libovolné měně. Jeden doklad může obsahovat více typů DPH (plný odpočet, krácený odpočet, dovoz zboží apod.). Částky se automaticky rozpočítávají na jednotlivé účty dle zadané celkové částky a souvztažnosti. Účetní doklad může obsahovat libovolné množství účtů a uživatel je může kdykoliv přidávat, opravovat nebo rušit. Každý doklad je zařazen v jedné z účetních knih a je možno zapnout automatické číslování všech dokladů dle jejich typu.

Uživatel má možnost definovat vlastní účetní výkazy. Jedná se například o rozvahu nebo výsledovku a vytvářet vlastní tiskové sestavy pro jejich tisk.

Při zahájení nového účetního období se předplní účetní rozvrh, účetní osnova, souvztažnosti, konfigurace a další z předchozího účetního období.

Základní moduly

 • Účetní deník a funkce pro jeho kontrolu
 • Evidence pohledávek
 • Evidence závazků
 • Přehled výnosů a nákladů (grafy)
 • Účetní výkazy (rozvaha a výsledovka)
 • Soubory účtů a nákladů - počáteční stavy, obraty, párování
 • Obraty účtů, počáteční a koncové stavy pro zadané období (od data do data)
 • Obraty, počáteční a koncové stavy za skupiny a třídy účtů
 • Otvírání účetních knih
 • Roční závěrka
 • Stavy vybraného účtu, skupiny nebo třídy ke koncům měsíců
 • Průběh stavu vybraného účtu pro zadané účetní období
 • Kniha DPH (výpočet a tisk řádného, dodatečného nebo opravného přiznání k DPH)
 • Konfigurace účetních období, měsíční závěrky
 • Definice souvztažností
 • Definice účtového rozvrhu
 • Definice účetní osnovy (syntetické účty, skupiny a třídy účtů)
 • Zaúčtování externích dokladů (bankovní výpisy, obchod a fakturace, sklady)
| všechna práva vyhrazena © 2022 ORAX, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, tel./fax: +420 541 159 511 | webmaster ORAX | design Didot |
|  domů  |  o firmě  |  kontakt  |  napište nám  |  názory zákazníků  |  reference  |  podpora  |  ke stažení  |  ceník  |  
  |  cookies  |   Vygenerováno za 0,0101 sec