|  DOMŮ  |  O FIRMĚ  |  KONTAKT  |  NAPIŠTE NÁM  |  NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ  |  REFERENCE  |  PODPORA  |  KE STAŽENÍ  |  CENÍK  |  
SYSTÉM ORAX
podnikový informační systém
vývoj a prodej webových aplikací
vývoj software na zakázku
webové aplikace EKONOMICKÝ SOFTWARE aplikace na zakázku
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+420 541 159 511

SYSTÉM ORAX | Majetek

Majetek

 
Základní vlastnosti
 • SKP majetku
 • Definice účetních a daňových odpisů
 • Výpočet aktuální prodejní ceny
 • Možnost rozdělení majetku dle vlastního členění
 • Komponenty majetku
 • Evidence přímých nákladů a technických zhodnocení majetku

Program Majetek slouží k evidenci majetku firmy a to jak dlouhodobého, tak krátkodobého. Firma tak získává komplexní přehled o svém majetku, jeho zůstatkových účetních cenách, odpisech i současné předpokládané tržní ceně veškerého evidovaného majetku.

Majetek je členěn dle standardní klasifikace produktu (dané zákonem) a dle této klasifikace je zařazen do příslušných odpisových skupin. Uživatel pak může zadat, zda chce odepisovat rovnoměrně nebo zrychleně a zda chce, aby se odpisy počítaly automaticky (při přidání jakéhokoliv pořizovacího dokladu nebo dokladu týkajícího se technického zhodnocení). Odpisy je možno zadávat i manuálně. U účetních odpisů lze zvolit měsíční nebo roční odpisování.

Pořizovací cena majetku je počítána automaticky na základě dokladů přijatých v roce pořízení. Technické zhodnocení je vyhodnocováno dle dokladů k majetku přijatých v letech následujících. Uživatel má možnost zadat skutečně předpokládanou dobu používání (bez ohledu na zákonnou dobu používání), předpokládanou tržní cenu, za kterou by bylo majetek možno prodat ihned po jeho koupi a předpokládanou cenu prodeje po uplynutí doby používání. Poté je možné k aktuálnímu dni spočítat předpokládané tržní ceny majetku a zobrazit celkovou tržní hodnotu evidovaného majetku k tomuto dni (lineárním snižováním ceny majetku z počáteční tržní ceny na tržní cenu v době prodeje).

Majetek je možno členit dle typu pro účetnictví (dle příslušných účtů účetní osnovy). Dále je možno zavést vlastní členění majetku podle vlastního uvážení (nábytek, knihy, kancelářské potřeby, auta apod.) a provést výpočet současné tržní hodnoty za jednotlivé skupiny majetku.

Program samozřejmě umožňuje definovat daňové i účetní skupiny, hromadně nastavit, že byly provedeny odpisy v minulých letech. Dále je možno zaslat veškeré doklady o pořízení majetku, odpisech a o vyřazení majetku do účetnictví, kde budou automaticky zapsány do účetního deníku na správné účty.

Existují moduly pro zobrazení všech daňových odpisů pro evidovaný majetek v daném roce, včetně zobrazení rozdílů mezi daňovými odpisy a zaúčtovanými účetními odpisy. Také je možno zobrazit přehled všech účetních dokladů v daném roce, které se týkají pořízení majetku, jeho odpisů, popřípadě vyřazení majetku. V konfiguraci systému lze nastavit standardní chování programu jako je například to, zda se mají předplňovat skupiny pro zrychlené nebo rovnoměrné daňové odpisy.

Základní moduly

 • Přehled majetku
 • - přehled pořizovacích dokladů a dokladů v dalších letech
 • - přehled účetních a daňových odpisů majetku
 • Přehled daňových odpisů v daném roce
 • Přehled účetních dokladů k majetku v daném roce
 • SKP - standardní klasifikace produktů
 • Typy majetku pro účetnictví
 • Umístění majetku
| všechna práva vyhrazena © 2022 ORAX, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, tel./fax: +420 541 159 511 | webmaster ORAX | design Didot |
|  domů  |  o firmě  |  kontakt  |  napište nám  |  názory zákazníků  |  reference  |  podpora  |  ke stažení  |  ceník  |  
  |  cookies  |   Vygenerováno za 0,0070 sec