CRM systém

CRM systém slouží k vedení důležitých informací o partnerech, o aktivitách, které se jich týkají, o produktech, které se u nich sledují, o úkolech pracovníků a k vedení dalších užitečných informací.

Jedním z hlavních cílů používání CRM systému je možnost rychle zpřístupnit informace, které jsou důležité pro poznání potřeb zákazníka, a tím zajistit efektivní jednání se zákazníkem. Dobrá znalost potřeb zákazníků a jejich pružné řešení je základním předpokladem pro vybudování široké základny spokojených zákazníků a jejich dlouhodobé udržení.

Základní vlastnosti

 • Přehled veškerého dění ve firmě (všech aktivit nebo aktivit za zadané období)
 • Přehled o veškerých aktivitách pracovníků (včetně časové náročnosti aktivit)
 • Přehled o veškerých aktivitách souvisejícími s konkrétními produkty
 • Možnost členit firmy dle různých kritérií do skupin (diferenciace zákazníků)
 • Možnost zobrazení aktivit zadaného typu (např. přehled všech prodejů, servisních zásahů, reklamací apod.)
 • Možnost zobrazení aktivit týkajících se konkrétní akce (např. nabídka upgrade CRM systému)
 • Možnost zadávání úkolů pro pracovníky, jejich připomínání a sledování, jak jsou plněny
 • Vedení kontaktů mimo evidenci firem (např. pro soukromé kontakty)

Základní moduly

 • Aktivity a úkoly
 • Firmy
 • Produkty sledované u firem
 • Osoby
 • Ostatní kontakty
 • Znalostní databáze
 • Sledované akce
 • Seznam produktů
 • Popis verzí produktů
 • Typy produktů

Kontakt

ORAX, s.r.o.

+420 541 159 511
Výstaviště 405/1
Pavilon O
603 00 Brno

Napište nám

Firma
Jméno *
{{c_contact.errors.name_message}}
Příjmení *
{{c_contact.errors.surname_message}}
E-mail *
{{c_contact.errors.email_message}}
Telefon *
{{c_contact.errors.phone_message}}
{{c_contact.errors.swinfo_message}}
Počet stanic:
{{c_contact.errors.workstations_message}}

Vaše zpráva *


{{c_contact.errors.message_message}}
(max. 2000 znaků - zbývá {{c_contact.remain}})
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Odeslat zprávu